Dato: 9. april 1873
Fra: Adolf Sjödén   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

[portrætkort]

Till Herr Etatsraad H.C. Andersen.

som en ringe gåva av benundran för den stora Dicktern och den elskvärda mannen. Den som känner sig stoltt öfver att hafva gjort hans bekantskap.

Adolf Sjödén

Köpenhavn 9de April 1873.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus