Dato: 2. april 1874
Fra: Mathias Weber   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Portrætfotografi af Mathias Weber med påskrift:]

Til Hr. Etatsraad H.C.Andersen, med Tak for al den overvættes Venlighed, som De, den store og beundrede Digter, viste mig i de for mig uforglemmelige Dage, da vi begge boede i Nr. 18 i Nyhavn.

Fra Deres hengivne M.Weber.

Odense, 2 April 1874.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus