Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise
Sprog: dansk.

[Dedikation i Dryaden]

Deres Majestæt
Danmarks ædle, milde Droning Louise
vover jeg at bringe denne lille Bog
i Taknemlighed og allerdybeste Underdanighed.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Erik Dal