Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX

[Dedikation i "Dryaden"]

Deres Majestæt
Kong Christian IX
som altid var mig saa uendelig naadig og god vil i Mildhed modtage denne lille Bog, som bringes i Taknemlighed og allerdybeste Underdanighed

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm