Dato: 20. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Faders Skaal. Hurra.

1850.

Mel: Vi kjöre Vatten.

Naar ret man sidder og lever flot,
Og derved Dagens helt skal hædre,
En lille Vise gjør endnu meget bedre!
Vi løfte alle Mand paa vor Kabus
En Skaal for Hr. Justitiarius!
Stor i Politi,
Stor i Børneri
Han har saa mange Børn i Jylland.

Men det er overmaade nydeligt,

Og ogsaa Frøken Bremers Mening,
See derfor faaer Du dette skjønne Digt,
Og af en udsøgt nær Forening.
Balusse, Einar, Viggo, Valdemar
Og Jonna med en Fader i Dig har,
Stampe ligesaa,
Venner om dig staae,
Husk det, du lærer jo at huske!

I Urtegaarden mellem Blomster smaa
Og langt opløbne Georginer,
Den Plads Du skulde besynges paa
Den ses bag Vinduets Gardiner.
Men nu er Visen alt i tredje Vers,
Din Skaal skal drikkes under stor Commers,
Ingeborg er med
Ægtekjærlighed
Nu drikker ud og raaber Hurra!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm