Dato: 23. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin

Den 23de August 1849

Mel: Tivoli-Visen.

En Sang den passer jo just i
Et lille og lystigt Lag;
Den tre og tyvende Augusti
Er det Ingeborgs Fødselsdag.

Den kommer kun eengang aarlig,
Og saa skal man være glad,
Thi den som morer sig daarlig,
Han er - jeg veed ikke hvad.

I dag kjørte Henrik til Gilde
Baade de Store og Smaa,
Det alle vi gjerne vilde,
Men En kan kun Æren faae.

See nu er vi ude i Skoven,
Langt ude og dog i vort Hjem,
Vor Hest fik Guldsko paa Hoven,
Og Stadskarethen kom frem.

Imedens Sangen vi qvæde,
Og den er en god Portion.
I Øiet staaer Festens Glæde,
See det er vor Illumination.

Hvert Minde med flyvende Fane
Gaaer gjennem Hovedet paa Hver,
De komme i Caravane
Og synge: hun er os saa kjær.

En Skaal for det Hjerte vi kjende,
Og for hendes gode Humeur,
Saa længe det bliver i hende,
Saa ved vi at ikke hun døer.

I Støvet hun Digteren tvinger
Med Arm og med Ordets Elv,
Hun taler til Keiser og Fenger
Som var det til Harald selv.

Saa dybt hun føler i Sorgen,
Saa høit hun i Glæden leer,
Og hun er den Samme i Morgen
Som den her i Dag Du seer.

Men Visen fylder snart Arket,
Ak! Var hendes Lune heri,
Det er meer end Bournonvilles Marked,
Casino og Tivoli!

Den tre og tyvende Augusti
Er Ingeborgs Fødselsdag
Og den, den sidde vi just i
Med Hurra og Dannebrogsflag!

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm