Dato: 30. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Collin
Sprog: dansk.

Valkyriens Overlæge Theodor Collin, den 30te April 1847'.

Mel: Kom liber Mai!

Nu synge vi vor Vise,
Den er for Theodor
Der meget er at prise,
Skjøndt han er ikke stor;
Men det har han tilfælles
jo med Napoleon
Om Marlbrough fortælles
det med; "meronton, ton!"

#

Kong David ud i Syrien
Sang selv sit Tral-tral-deri!
Du, som gaar med Valkyrien,
Dig synge alle vi:
Din Skaal vi lystigt drikke,
Spist er med stor Behag,
Og Sligt det skeer just ikke
Hver store Bededag.

#

Først faaer Du Østersøen
Det halvveis er paa Land,
Og saa gaaer du til Øen
Der spytter koghedt Vand.
I Sneen Hekla brænder
See til, du brandfri gaaer! /
Husk: "tændt i begge Ender",
Det gamle Thule staaer!

#

Du gaaer til Nordens Vugge
Til Sagas Pergament,
Der under Laas og Lukke
Ei kommer dit Talent
Du skriver - hvad behager!
Vi kjende dig igjen
Vi faaer 'Skinnet bedrager'
En ny 'Hr. Rasmussen!

#

Ryst ikke nu med Hoved
man troer dog hvad man troer
Vi dig din Pris jo loved',
Du søde Theodor!
Nu klinke vi og nikke
Hver kommer til dig hen,
Din Skaal det er vi drikke,
Reis glad, kom glad igjen!

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm