Dato: 3. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

[ikke HCAs håndskrift:] Bouts rimés par H.C. Andersen. /

Souvenir d'une soiree a Corselitze le 3me Juillet 1845.

Impromptu paa opgivne Riim og Thema.

No 1: Kiærlighed.

2:Oprør i Naturen

3: Gjensynets Glæder.

Hr. Peder bragte hist en deilig - Lax
Skjønjomfruen sad med Synaal og med - Sax
Det var et Møde - kan Du Mødet - fatte
Hr. Peder talte om sit Hjertes - Skatte
Og viiste Laxen - som han bar i Kurv
"Skjøn Jomfru, ak! jeg er en slagen - Spurv
Jeg kjender ikke mere til Livets - Glæde
Snart over mig man Sørgesang skal - qvæde
I fald Du ikke ".... "Vær saa god og - sæt
Dem ned Hr. Peder, De er vistnok - træt
Udbrød Skjønjomfru - Øjne Mund og - Næse
Var som et Skjønheds Digt, nok værd at - læse
Hun smilte, aabnet Skabet, tog et - Glas
Drak Duord strax, thi Hjertet var - Kompas.

Variant

Oprør i Naturen

Har Du seet Himlen rødme som en - Lax
Har Du seet Lynet skjære som en - Sax
Hør Stormene de høye Træer om-fatte
Sligt Oprør i Nature maa man - skatte
Men stakkels Anna kom med Æg i - Kurv
Paa Veien hjem; i Skjul fløi Gjøg og Spurv
Kun Strandens Maage syntes sig at - glæde
Dens fæle Skrig var denne Aftens - Qvæde
Men Anna bar sin Kurv stolt som man bærer - Sæt [mælkefad]
Hun ilte fremad, Foden blev ei - træt.
Der Iisslag faldt om hendes fine - Næse
i Øjnene kun Hjemvee var at - læse
Og Kurven faldt, hvert Æg gik som et Glas
Høyt Stormen steeg, og den har nu - Kompas.

Gjensynets Glæder

Der hvor man mødes, skinne Livets - Flamme
Der kommer Sødme selv i Slaaen saa - stramme
Der blomstre Roser over Hyttens - Tag
Man kjender ei til Sorg og Savn og - Nag
Der er et Udkik fra vort Livs Kar-nappe
Man tænker ei paa Smaalighedens - Kappe
Man føler sig i Livets Kraft og - Marv
Selv Mindet gjemmer siden til vort - Tarv
En Duft der qvæges, veemodsfuldt vi - sukke
O Gjensyn hist, naar her vi Øjet - lukke.

Tekst fra: Solveig Brunholm