Dato: 16. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

Aftensværmerie.

Nu har den lukket sig, den hulde - Rose
Nu har jeg glemt hver Bitterhed og - Skose.
Jeg gaaer i Aftenstunden barnlig - klog,
Uskyldig som dengang jeg var en - Pog
Og saa i Himlen ind med Mormoers - Briller.
Hvor Aftenen dog er smuk, hør Droslens - Triller.
Se Storken hist, paa Benets røde - Sok
Den staar i Reden, og den drømmer - nok.
Paa Sø og Blad og Busk er Aftenens - Hvile,
Og over røde Skyer sees Stjerner - smile,
Mens Nyet synker blegnende og - mat.
o! var du hos mig, du mit Hjertes - Skat.

Tanker ved en Kats Død.

Som der blev spaaet ved tolvte Klokke - slet
Var Misse død, tag nu det sorte - Brædt
Og tag saa Kridt og nedskriv dine - Sukke
Thi her er Grund at klage og at pukke
Hver Pote fin var som en Frøken-Haand,
om Halsen Misse bar et Rosa-Baand
Naar hun med andre Misser gik at - solde,
Det unge Sind til Mormus jo maa tolde.
Ak død er Misse, synger hendes - Priis
Thi den som synger ej, han er en Tap af - Iis.

En drukken Skomagers Selvbetragtning.

En En Rendesteen tidt som en Flodkan true
Og Mennesket kan drukne som en - Flue
Jeg er saa let jeg svæver som en - Fugl
Jeg svæver næsten ud af Hjortens - Skjul
Jeg er saa underlig, jeg kan slet ikke - sige
En fattig Mand kan føle som den - rige
Men her er Trækvind Veiret er lidt - raat
Jeg vil i Huus! der ligger jo et - Slot
Som Møl og Rust og Tyvehaand kan - rane
Paa Skildtet Vaabnet staaer, det er en Trane
Og ud af Vindvet skinnemange Lys
Ah! med den Trækvind det er som et - Gys
Og Træk og Vaadt kan gjøre manden - muggen
Nu gaar jeg ind i Sluttet, der ved - Krukken
jeg holder Tale om en Pølse - Pind
Og dundre skal da Verdens Tromme-Skind.

God Nat

Nu har vi lavet Værs og lavet ganske flot
Det var i Tøndemaal og ikke Pægl og - Pot
Man tit en Juletid dem stege kan og koge
Nu lukke sig i Hast den trætte Øie-Laage
Tilsengs nu alle Mand og stille som en - Muus
Nu kommer Søvnen med sin stærke Drømme-Ruus
I den vi flyve op til Maanens lyse - Lampe
I den vi lysteligt igjennem Moser - trampe
God Nat! Nu Uhret slaaer, det er en blodløs - Trold
Til Sengs! Til Sengs! Enhver! giv dig din Gud i - Vold.

Tekst fra: Solveig Brunholm