Dato: 24. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Edvard Collins håndskrift]

"Vort Jordliv er kun Regn og Rusk,
En Nat, hvori vi græde – ”
- Vort Jordliv er en Rosenbusk
Med Solskin og med Glæde.

"Enhver kun tænker paa sig selv,
Den Sandhed er os givet".
- Der gaaer en Kjærlighedens Elv
Igjennem Jordelivet.

"Det hele her er bitte smaat,
En Vrange har hver Side"
- Der skeer saameget Stort og Godt
Som Verden knap faaer vide!

"Gjør nar af Alt; lee Alting ud
Gjø med i Hundeglammen! - "
- Hold paa Dig selv, hold fast paa Gud,
Skee saa hans Villie! Amen!

H.C. Andersen

Juleaften 1854

Tekst fra: Erik Dal