Dato: Maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Oscar

[Dedikation i "I SVERRIG", KBH. 1851, udkom maj]

Sverrigs og Norges Konge Oscar I bringer jeg, med den inderligste Taknemlighed og allerdybeste Ærefrygt denne min Billedbouquet fra det kjære Sverrig.

Gud glæde og velsigne Deres Majestæt!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm