Dato: 14. november 1861
Fra: Otto Scavenius   Til: Florian Larsen

H.. Andersen kom her i Lørdags. Hans Personlighed er behageligere, end jeg havde troet; han er meget indladende, og om han end overvejende taler om sig selv, hører man dog en hel Del ganske mærkeligt, da han jo har været i Forbindelse med saa mange kendte Folk. Morsomt nok afbrødes jeg her ved, at han kom for at spørge mig, om et brev til Studentersangforeningens Ottesen, hvori han maatte afslaa en Indbydelse til at deltage i Festen for Hartmann, var høfligt nok. I Eftermiddag førte vi en ivrig Strid; han benægtede nemlig, at den nordiske Mytologi havde noget Værd eller Betydning. I vore Dage drister kun faa sig til at vedkende sig en saadan Mening.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter