Dato: 28. oktober 1829
Fra: Constantin Hansen   Til: Alvilde Hansen

Nu troer jeg ogsaa at jeg bedre kan finde mig i alt hvad der møder og saadan gaaer det Dig vel ogsaa siden vi har havt saa meget slemt at stride med. Lad mig see at jeg kan mærke at Du har det godt naar Du skriver det er en stor Trøst naar jeg ved det.

Din Geburtsdag var jeg inviteret til Læssøe det var Controlleures Geburtsdag der var et stort Selskab og jeg skal hilse Dig mange gange. Andersen havde gjort en Vise som lød:

Vi Vi vi skal min Salighed
Nok Nok Nok faae hans Viin paa Gled
Jo Jo Jo vi skal drikke den
Indtil vi ligge hen
Her under Bord

Ta ta ta i Din Varetægt
Læs Læs Læssøe og al hans Slægt ....

Jeg har faaet mig 6 nye Skjorter som Stine Muus har syet til mig. Lee ikke af mig at jeg fortæller Dig saadant noget ...

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost