Jeg vil skrive Dig til, uden at skrive. See følgende steder efter i Andersens "Phantasier og Skizzer", og lad mig see, Du samler de anførte Ord til en tydelig Mening.

Side 1, 1ste Linie af Verset. De to første Ord.

Side 78, 11te -, det 5te Ord.

Side 4, sidste Linie, det 6te Ord.

Side 108, det sidste Ord.

Side 109, 3die Linie af Verset; (NB, hele Linien).

Resten følger med næste Post.

[Paa en Seddel med Fru Heibergs Skrift (maaske skrevet senere?) staar:]

(Af Andersens Phantasier og Skizzer). Jeg elsker Dig, min Søster!

Dog hvem kan skildre det ret med Ord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost