Dato: 18. april 1835
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

- Andersens "Improvisator" har jeg vel købt; men da jeg havde læst den i Forvejen, dels i adskillige Rejsebeskrivelser, dels i en Mængde tyske Noveller, jeg siden min Barndom har consumeret, har jg nu ikke kunnet overtale mig til paany at arbejde mig igennem den. Der skal hist og her forekomme morsomme eller interessante Smaatræk, karakteristiske for Italiens indbyggere; dem har han faaet af Böttger, Hertz, sine andre Rejsefæller, og Fortælleringerne fra andre tidligere Rejsende. han selv kunde ikke det allermindste Italienske, ikke saa meget, at han kunde gøre sig forstaaelig i Henseende til de allersædvanligste Tilfælde. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost