Dato: 11. november 1834
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

Hertz er hjemkommen, ert tilfreds, kun forlegen i Henseende til sin Fremtid. Han veed ikke, hvorledes han skal kunne faa en fast Ansættelse, og noget sikkert trænge jo alle til. Han har ikke hjembragt Arbejder, men i det højeste en Del Planer. Andersen derimod har været mere virksom; om kort Tid udkommer en lang italiensk Novelle eller Roman. Den er imidlertid ikke skrevet paa italiensk, da han ikke forstaar et Ord af dette Sprog, uagtet han opholdt sig ½ Aar eller mere i Italien.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost