Dato: 27. december 1833
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

Fra Hertz kan jeg hilse Dig. Han er nu i Rom og bestiller uden Tvivl ikke andet end at more sig. Flittigere sees derimod vor vakre Andersen at være, der ogsaa for Tiden opholder sig i Rom; hans "Agnete og Havmanden", det er udkommen i disse Dage, har jeg ikke set, og haaber ej heller at faa den at see.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost