Dato: 1827
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Thorvaldsen

Det døende Barn.

#

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind!
Græd dog ei, det maa Du først mig love,
Thi Din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt!

#

Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See, han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik!
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver,
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?

#

Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog, som Ild den brænder!
Moder, jeg vil altid være din!
Men, saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig!
O, jeg er saa træt! – maa Øiet lukke! –
Moder! – see! – nu kysser Englen mig!

H.C. Andersen

Tekst fra: Thorvaldsens Museum