Dato: 21. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

d. 21d Juni 1840.

Mel: Druen voxer paa vor Klode

NB. Mellem hvert Vers synges Efterspillet og der trommes med hænderne paa Bordet.

Thorvaldsen fik mange Viser
Og nu faaer han en igjen; –
Naar man drikker godt og spiser,
Tænker jeg, saa glider den.
:/: Men hvis det du ikke troer,
Gjør den bedre selv, min Bro’er! :/:

Han lod Byen staae derinde
Og da han til Nysøe kom,
Skovens Faun og Bachantinde
Fik sig her strax en Svingom.
:/: Han det saae, og nu i Leer
Evig deres Dands man seer :/:

Ei med døde Ord han malte,
Da om Byens Nyt man bad,
Om Sølvbrylluppet han talte
Og han er en lille Rad,
:/: Han i Leer gav op og ned
Hymen med den Smaae, du veed. :/:

Fra Europa skal vi bringe
Tak for hvad han gav os nys,
Derfor lad Champagnen klinge springe,
Munden give Glasset Kys.
Ham vi gjerne ogsaa lidt
Kyssed, men det er for frit.

Ude alle Træer nikke,
Stormen støder i Trompet,
Altid naar hans Skaal vi drikke
Er det i Champagner skeet.
Slige mange Bække smaae
Skabe en Champagne-Aae.

H. C. Andersen

Tekst fra: Thorvaldsens Museum