Dato: 10. august 1850
Fra: Fredrika Bremer   Til: Hans Christian Ørsted
Sprog: dansk.

Paa Kysten af New Yersey, Amerika), den 10. Aug. 1850.

Hvor ofte, min ærede Ven, har jeg ikke tænkt paa Dem, i denne fra Deres Fødeland saa fjerne Verdensdeel [....]

Jeg vedlægger nogle Linier til H.C. Andersen Brev. Hans Eventyr ere læste og yndede her baade af Store og Smaa.

"Kommer han ikke hertil?" spørger man mig saa ofte. Jeg svarer: "Der er for meget Vand imellem Danmark og Amerika!" siger han. "Og for megen Ild her i Landet", tilføier jeg ved mig selv. Andersen kunde risquere at fortæres deraf. Men kunde han gaae Vand- og Ildprøven igjennem, saa vilde han vist takke Gud for at faae det store Vesten og dets Folk at see.

Bevar mig i Deres Erindring som Deres inderligt hengivne og taknemmelige Veninde.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost