Dato: 31. juli 1845
Fra: Christian VIII   Til: Caroline Amalie

Skanderborg d. 31 Juli kl. 2

Min bedste Caroline!

[...]

Morgenen idag var det skiønneste Vejr, jeg gik ud, næsten ukiendt, fra kl 8-9 i den skiønne Dyrehave, hvor Telte til Festmaaltid ere indrettede. Kl 10 gik vi i Procession, Fest Commiteen og Hoffet forud, alle øvrige Embedsmænd parviis bag efter, fra min Bolig hos Amtmanden til Slotsbakken. En overordentlig stor Folkemasse i største Roelighed og Orden viste bedst deres Deeltagelse i denne Mindefest. [G.F. Hetschs monument] Efter først afsungen Sang af Andersen afsløredes Monumentet under Artillerie Salve, og fremtraadte Biskop Brammer, som holdt en meget vel udarbejdet Indvielsestale, [...] Jeg er meget tilfreds med at have bivaanet denne Folkefest, [...] Din ømt hengivne Christian

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost