Dato: 31. maj 1842
Fra: Christian VIII   Til: Louise Augusta
Sprog: dansk.

Sorgenfri d. 31. Maj 1842.

Kiereste Sviger Moder![...]

Om Fredagen spiste vi alle en famille hos Enke Dronningen, Løverdag Eftermiddag mødtes vi til The paa Charlottenlund, Søndag gav jeg dem Diner og Concert paa Sorgenfri, hvorved en Cantate, digtet af Andersen, Musik af Rung, blev afsynget.

[....]

Deres hengivne Svigersøn Christian

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost