Dato: 15. oktober 1846
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Sorgenfri Torsdag Middag

Bedste Louise

[...]

Torsdag Aften. Nu ere vore Gjæster alle borte. Tænk Dig Andersen har gjort Turen fra Kiel med Landgrevens paa Hekla. Han skal være enchanteret af sin Reise, det skal more mig at tale med ham.

[...]

Din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost