Dato: 27. januar 1846
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie

Den 27 januari

Bedste elskede Louise

[...] Hvad du skriver om Andersen morer mig meget. Ubegribelig at man gjør saa meget af ham i Tyskland. Mig synes han har Leilighed at finde ved Sammenligning hvor sandt det er at en Prophet ei gjelder i sit Fædreneland.

[...]

Din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost