Dato: 19. november 1844
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

D 19 November

Bedste Louise

[...] Kongen reiste igaar Morges. I Aftes havde jeg et lille The Selskab Frue Pechlin til Ære der reiser imorgen, og hvor Andersen læste os Begyndelsen af Ahasverus for. Der er ganske interessante Situationer deri men Emnet burde behandles af en høiere Genius. Det er mig en sand Glæde at høre ham tale om hans Ophold paa Augustenborg og hvor taknemmelig han erindrer al den Godhed man der har havt for ham. Han har fortalt meget henrykt om en Aften hvor alle Lysene vare bleven slukte i rococo værelset og dette allene oplystes ved Camminen og begge Prindsesser havde sadt dem tæt ind tilIldstedet paa ganske lave Stole og han saa havde turdet fortælle Eventyr. Du kan tænke Dig hvor levende denne Scene staaer for min Sjæl. Fabriciusses ere nu ogsaa her og have ligeledes moret dem ypperlig paa Augustenborg. [...]

Din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost