Dato: 15. oktober 1844
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Den 15 October

Bedste elskede Svigerinde!

For faae Øieblikk[e] modtog jeg dit Brev fra i Løverdags. [...] Andersen var hos mig igaar og ganske rørt over al den Godhed Du og Christian og Børnene have viist ham. Det glæder mig saa inderlig naar Kjøbenhavnere lære Eder rigtig at kjende. Hans Stykkes Opførsel vil neppe blive til hans Fordeel, om saa mere de mange vist vil have formeent ham det at have opholdt sig saa længe ved Hoffet i Sommer. [...]

din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost