Dato: 29. januar 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Alexander
Sprog: tysk.

O, Thüringen, bei deines Namens Klang

Ist's mir, als hört ich Weltenstimmen tönen,

Das Land, wo Luther sprach und Goethe sang,

Die Heimat ist’s des Herzlichen und Schönen.

Weimar 29. Januar 1845.

H.C. Andersen.

[et efeublad] - hvor HCA har tegnet med tusch på stilken og til venstre for denne har skrevet "Jenny Lind".

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost