Dato: 14. februar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Catharina Maria Bügel, f. Adzer

Fastelavnsmandag 1836

Impromptu

Saa mange Tak jeg sige maa,
For Riset med de Blomster smaa
Og Bollen med Rosiner
Jeg tog den ret uskyldig fat,
Min i den sad en lille Kat
Der gjorte slemme Miner,
Men Bollen gav mig atter Mod,
Og Klædet, som de var saa god
At sende mig tillige,
Det fast jeg om mit Hjerte bandt,
jeg følte Frygten reent forsvandt.
Det er det jeg vil sige!
For Aaaret ender skal jeg nok
Dem sende smukt en Blomsterflok
Fra Digtekunstens Have.
Min ny Roman start til Dem gaaer,
Den være Bollem, som De faaer,
Jeg kan ei bedre lave.
Nu klædet - ja det bliver bedst,
Min Skræder gjør det til en Vest,
Det mig min Musa lærte,
Naar jeg den syet og færdig faaer
Saa har jeg, hvor jeg staaer og gaaer
Jo Gaven nær mit Hjerte!

Digteren. /

[udskrift:] Til Fru Bügel i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm