Dato: Juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Catharina Maria Bügel, f. Adzer
Sprog: dansk.

Sange paa Gisselfeldt.

Mel.: Hr. Peder kasted' Runer.

#

Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden,
Nu flyver Storken bort til Pyramiden;
Her foraarspragten svinder
Snart Skyen ryster Snee,
Men da i skjønne Minder,
Det Svundne vi gjensee.
Første-Par I mindes Sommer-Glandsen
Gisselfeldt staaer med, som Blomst i [Grændsen rettet til :] Krandsen.

--

Gisselfeldt.

#

Førstinde, Du med Tanken gjæster Øen,
Seer Hjemmet, dine kjære hist bag Søen,
Der hvor din Vugge gynged',
Hvor Englen hos dit stod,
Hans Arm da fast omslynged'
En Søster skjøn og god.
Uskylds Smaa sang ned til Førstens Datter,
Uskylds Smaa paa Jord Du søger atter,
Uskylds Smaa! /

#

Vi veed, o Prinds! at Gisselfeldt gjenkommer,
I Minde hos Dig skjønnest denne Sommer,
Thi her var Eders Møde,
Her samledes I fro,
Trofaste Hjerter bøde
Velkommen Eder to.
Snillets Ven! Hjerternes Førstinde!
Gjennem Aar, den Dag i Dag vi minde.
Gjennem Aar!

--

Impromptu

til Thorvaldsen da han havde fuldendt i Leer Holbergs Buste.

"Nei, Danmark skal ei eie Holberg meer!
"Jeg bryder Leeret, som hans Aand omfatter!"
Saa talte Døden. "Af det kolde Leer",
Bød Thorvaldsen "skal Holberg fødes atter!"

H.C. Andersen /

Kjære Fru Bügel

Her er de to Digte, De ønskede, en venlig Hilsen til Dem og Jomf. Hansen.

Deres hengivne

H.C.A.

[udskrift:] Fru Bügel.

Tekst fra: Solveig Brunholm