Dato: 29. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Michele Pagano
Sprog: dansk.

Jeg seer det Land, hvis Luft har himmelsk Lyst,
Hvor, under Pinien Skjønheds Børn os møde,
Hvor Ilden sprudler frem af Bjergets Bryst
Og Oltids Byer opstaae fra de Døde.

Farvel for tredie Gang Capri!

Den 29 Mai 1846

H.C. Andersen fra Danmark.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter