Dato: 1. april 1833
Fra: Carl Ludvig Kirstein, Ferdinand Printzlau   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kirsten & Hovedkasserer Printzlau vilde betale til Candidatus H.C. Andersen i Honorar for Oversættelsen af Dramaet "Dronningen paa 16 Aar"

30 rbd Sedler og for bemeldte Tredive Rigsbankdaler Sedler tage behørig Qvittering.

Directionen for de Kongelige Skuespil d 1ste April 1833.

Da Oversættelsen af forbemeldte Drama der varer lidt over 5 Qvarteer, saaledes som den udgik fra Hr Andersens Haand var i høi Grad maadelig, kan jeg for mit vedkommende ikke stemme for at der bevilges ham mere end minimum af hvad der efter Regulativet kan betales for et Stykke der varer 5/2 Time.

L. Kirsten

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP469, billed 7227)