1867 d 19 Juli

Gode Aurelia!

Det er længe siden, at Du og Valdemar og hans Forlovede have loved at besøge mig. Sidst [jeg] hørte fra dig havde Du været syg. Jeg er ret svag; men bedre bliver jeg vist ikke; saa Du maa ikke vente med Besøget efter at høre at jeg er rask. Den gode Dorothea er nu bleven syg; hun har ligget i 10-12 Dage af Forkiølelesfeber; i Søndags var hun oppe et Par Timer og befandt sig ret vel, men da saa disse slemme Blæsedage kom og hun tillige har Gigt, faldt hun igjen tilbage; jeg er saa bange naar Forkiølelses Febre vare længe, at det skal blive thypheust og det er meget angribende for Kræfterne. Gud holde sin / Haand over hende. Andersen reiste imorges, han har været saa venlig at besøge mig, en Dags Tid, han saa vel og tilfreds ud, han fornøiede mig. Nu lev vel kjere Aurelia. Hvis ?? hilse, om de vidste at jeg skrev. Sophie beder meget hilse ligesaa jeg selv, baade Dig og dine.

Din Lucie

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 467,billed 7223-24)