Dato: 6. april 1875
Fra: Moritz Gerson Melchior   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 6 April 1875

Kjære Herr Etatsraad!

Jeg havde bestilt nogle flere af de omtalte Spisesedler hos Lithographen, som jeg først faaer imorgen, og skal jeg da have den Fornøielse at tilstille Dem tvende Exemplarer. Da det blanke Papier er meget skrøbeligt har jeg ladet nogle af dem trykke paa bedre eller holdbarere Papir *

Vi beklagede meget ikke at have den Fornøielse at see Dem.

Med Høiagtelse

Deres hengivne

Moritz G Melchior

-

S.T. Herr Etatsraad E. Collin.

[i margin:] *7de April - Endnu idag ikke modtaget det bestilte Exemplar, og sender Dem derfor de andre.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 471, billed 7232)