Dato: 22. maj 1877
Fra: Edvard Collin   Til: A. P. Liunge

Fra Etatsraad Collin Dr. Tvergade 19

De erindrer maaskee et Digt: Farvel til Andersen: "Saa du vil bort fra Danalund" osv. underskrevet Fritt??. Skulde De ikke kunne huske af hvem dette velmeente Digt er? Det er vist af en Dame.

At De kjender Forfatteren til Parodien som begynder med samme Linie (Kbh.Post 13/5 1833) underskrevet Ingeborg, veed jeg, da De selv i en Anm. har sagt det. Jeg har en Anelse om at det Vvar Grimur Thomsen, men jeg gad dog nok have Bekræftelse derpaa. Det er ingenlunde min Mening at bekjendt gjøre hans navn.

Deres ærbødige

22. Maii 1877

E. Collin

Hr. A. P. Liunge.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 459, billed 7201 )