Dato: 16. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Anders Abraham Grafström
Sprog: svensk.

Köpenhamn d. 16 Maj 1849.

Bästa Grafström!

Som menniska och som skald kan du ej annat än gerna lära känna Nordens äslkeliga Eventyrs Digter", skalden H. C. Andersen, en ända älskvärdaramenneskia än skald (och det vill här säga mycket!) och Helene din maka, Franzens datter kan ej annat än känna som du, båda för det hun är din maka och Franzens Datter, och för det hon är en ?? och juptkännande kvinna. Och dina barn - de måsta alla bli förtjusta at förf. af Eventyr for barn, och som

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 455, billed 7193-94)