Dato: 15. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Johan Karl Kempe
Sprog: svensk.

Köpenhamn d 15 Maj 1849.

Herr Grosshandler Kempe!

Säkert, bästa Herr Kempe, skall Ni, da ni lär personligen att känna den älskeliga Sagodiktern och skalden H. C. Andersen säkert skall ni ej tage illa aatt jag med dessa rader söker införa honom till Er bekanntskap, i minna af det nøja och den behaglighet jag sjelf njutit deraf. Jag vet at han i Er skall få en god vän og rådgifvare på sin resa i norrland. Mottag min hjertliga hälsning och tacksägelse för Er godhet og gästfrihet!

Fredrika Bremer

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 454, billed 7192)