Dato: 14. januar 1843
Fra: F.C. Sibbern   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Da jeg i Formiddags gjorde Aftale med Dem om at komme til os i Morgen Kl 1, glemte jeg reent, at jeg inviteret til Conferentsraad Brandis i Morgen til Middag paa [overstr: Valdbygaard] hans Lyststed i Valbye. Derfor beder jeg Dem komem til os paa Fredag strax efter Solemniteten ved universitetet, der nok er forbi Kl. 2. Dersom De er ved den, kunne vi derfra gaae samlede ind til Nielsen.

Dette skriver jeg Torsdag Eftermiddag her i Hotellet, da jeg ei har truffet Dem selv.

Sibbern.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 449, billed 7186)