Dato: 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Goda, kära Andersen! Vill De komme till mig ett ögonblick i dag på ef.middagen, helst mellan kl 2 och 3, så är de min goda vän! Jag är Deres,

Fredrika Bremer

Thorsdag morgon /

Till H.C. Andresen.

Detta.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 428, billed 7147)