Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Søndag-Morgen

Kjære Fru Næboe!

jeg begriber aldeles ikke hvad der er gaaet af mig igaar, jeg skrev paa min nye Folkecomedie, gik at spadsere og var af den Overbeviisning at det var Fredag, - ved Comedietid gik det først op for mig at jeg skulde have været hos Dem, at det var den gamle Løverdag, jeg beder Dem og Deres Døttre tigive mig, jeg er ganske ærgerlig paa mig selv!

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 421, billed 7132)