Dato: 5. januar 1829
Fra: G. H Olsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[fortsættelse af Censur på Kjærlighed paa Nicolai Taarn Brev

Hvis Forfatteren, hvad jeg ikke betvivler med skyldig Opmærksomehd ... . med Hr Medcensors ovenstaaende Vink, tror jeg ikke, at nærværende Vaudeville er forkastelig. Den originale Vending i Stykkets Slutning, de smukke, flydende Vers, og den raske Gang helt igennem tale til dets Fordel; i alt fald anseer jeg det for en af vore bedste Vaudeviller, og stemmer ubetinget for dets Antagelse.

5. Jan. 1829.

H. Olsen

Tekst fra: Ejnar Askgaard