Dato: 31. december 1828
Fra: Knud Lyhne Rahbek   Til: H.C. Andersen

At Vaudevillen Kierlighed paa Nicolai aldeles ikke stemmer overeens med mine Begrebeer om Skuespillets Bestemmelse og Værdighed, behøver jeg neppe at sige. Skulde den imidlertid, mit Nei uanseet faae Majorieten for sig, maa jeg i det mindste fordre, at en Medborger ikke, for at vække en flau Latter, saaledes kan nævnes paa Skuepladsen som S. 35 og flere Steder er skeet. Det er høi Tid at standse den Drengekaadhed, der mere og mere faaer Indpas paa Scenen,og naturligviis finder kun alt for villigt Medhold af Dregehoben rundt omi Huset. Saaledes, saaledes som jeg fragaaer min Forargelser over den Catalanikuller, der forrige Aar [... ] her, finder jeg dog den Maade hvorpaa hun S. 15 omtales, upassende og uanstændig. Og saa synes mig Skuepladsen vilde ligsaaa uædelt, som uklogt, ved at begunstige de her givne Exempler, at parodiere nogle af de skrevne Situationer og Scener, der pryde vort Theater.

31.12.1828

Rahbek

Tekst fra: Ejnar Askgaard