Dato: 12. september 1822
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d.æ.

Alfsol original Trag. efter Suhms Fortælling.

min ærede Medcensor har allerede om dette Stykke ytret sig [Brev saa overeensstemmende med enhver smagfuld Dommer, at jeg intet veed at tilføje, uden dette, at da nærværende Stykke snarere røber en Tilbagegang, end Fremskridt paa Forfatterens fantastiske digterbane, maa det dobbelt glæde nhver Velynder af den talentfulde men høist smagløse Yngling, at Theaterdirectionoen efter Hr Prof. Rahbeks Opfordring stræbe at bræde ham en Skjebne skikket til at udvikle hans Talent, og at overbevise ham om hvor meget han mangler for at gavne og glimre som Skribent.

Tekst fra: Ejnar Askgaard