Ædle, meget ærede Fru Baronesse!

En ganske Fremmed er det ikke der skriver Dem til i Sørgekammeret tør ikke strax ihvor Deeltagende træde ind, men De har kjendt mig i min Digtning før De endnu kjendte det danske Sprog, De og Deres Mand viiste mig [overstr: at staae] hvor velstemt De var for mig, da De indbød mig som Gudfader til Deres Førstefødte.

Det er kun nogle Uger siden jeg modtog Brev og Venlighed fra Deres Mand, han sendte mig sin Julebog og jeg skrev tilbage min Tak men kun i faae Ord da jeg var syg og lidende. Nu har jeg været det i tre Maaneder, da læser jeg i Avisen / [overstr: læser] at [overstr: Deres tro] hengivne [overstr: Mand, Gunde R] Ivar Rosenkrantz er død, jeg blev overvældet ved dette Uventede, [overstr: idet jeg blev] at han var [overstr: fra] kaldet derhen, hvor jeg hver Dag tænkte snarest at kaldes jeg tænkte paa hans venlige Sind, paa Dem, ædle Frue, paa hans Børn, og i denne Følelse [overstr: kan jeg ikke] maa jeg skrive til Dem, Gud trøste og styrke Dem i Deres Sorg, Han være med Dem og Deres Børn! [overstr: Min Tanke er i Tak hos Dem ofte for hans venlige Sind mod mig i Erkjendelse af Hans Hjerte og]

Deres dybt deeltagende

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 14, 911-12)