Dato: 25. juli 1832
Fra: Niels Erik Hofman-Bang   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Herr Andersen

De vil være mig og min Kreds
meget velkommen, og da Sommervarmen
vi have ei tillader denne Aands Frugter
at blive modnere, ville de Æbler og
Pærer De bringer fra Pieridernes
Have sikkert smage dobbelt godt.

Paa Reisen til Nyborg afleverer
jeg i Aften disse Linier. Da ieg
retournerer paa Fredag Eftermiddag
vil det være mig behageligt, om
De til den Tid kan giøre
mig Selskab til Hofmanngsave.

Venskabeligst

Hofmann

Hofgave d 25 Juli 1832

ST [salve titulo]

Herr Student Andersen i Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm