Dato: ukendt årstal
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiæreste, Allerbedste Ven!

Hvor gierne jegt vilde giøre det bevidste Baade for Din og for min egen Skyld, saa vil jeg dog slet ikke love at kunde faae det færdigt i saa kort en Tid, da det bliver et temmeligt stort Arbeide, og jeg holder ikke af at forhaste mig, især da jeg har mit Rannommié [? Rennomé?] at skulle giøre; men har man først det, kan man gierne jadske noget Jux af sig, og der vil dog blive sagt: Ak, c'est divin! c'est charmant! etc. Imidlertid vil jeg hver Dag blive ved at arbeide paa det, og skulde det blive færdig, skulde det ikke blive altfor slet, saa kan han jo bruge det omhan kan og vi. Hils Waltz dog fra mig og siig ham Alt dette, og tillige, at der var Intet jeg heller vilde giøre, end tiene ham med sligt. Moderen hilser paa det kiærligste. Søsteren er ikke seet endnu, ellers vilde hun vist giøre ligesaa.

Din broderlig hengivne

Chr. W.

i Hast

Hvilket erbarmeligt Gods vi hørt og saa iaftes undtagen [ulæseligt]

[Udskrift:]

S:T:

Hr. H. C. Andersen

celebre poete

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost