Dato: 4. december 1846
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Ven!

Medens det Bud, min Kone havde sendt Dem, var borte, havde jeg modtaget en Indbydelse til Stiftsprovst Tryde paa Søndag. Dette kan ikke vel gjøres om. Vi bede Dem undskylde dette, som vi meget beklage. Mandag og Tirsdag have vi fri, om De vil vælge een af disse; hvis ikke ville vi glæde os til at see Dem hos os paa Onsdag.

Deres H.C. Ørsted

d 4 Dec 1846

/

S.T.

Herr H.C. Andersen

Ridder af Danneb og den røde Ørn

Tekst fra: Solveig Brunholm