Dato: ukendt årstal
Fra: Carl Otto   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag Morgen

Maa min Hustru og jeg kjære Andersen! ikke have den Fornøjelse at see Dem hos os iaften? De træffer Müllers, Collin, Tybergs og andre Bekjendtere. Jeg haaber ikke at De er anderwärts engagirt.

Deres

C Otto

/ [udskrift:]

280 Nyhavn Charlottenborg Siden

Herr H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm