Dato: 4. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie , Christian VIII
Sprog: dansk.

Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Nysø, den 4de Octbr. 1840.

Mel. Hr Peder kasted' Runer over Spange.

Fra gammel Tid stod her i Nysø Have
En Hyldebusk, tæt ved de dybe Grave;
Ved Maanskin Alfers Konning
Der Alfedandse saae,
Han talte til sin Dronning:
"Vi Stedet hædre maa!
Denne Plads et Storheds Navn skal vinde,
Og i Tiden Fyrste og Fyrstinde
Gjæste den!"

Hvad sjælden Blomst skal der paa Stedet trives?
Det døde Leer og Stenen vil oplives!
- See, Snillets Værker skjønne
Hvor før kun Hylden var;
Og under Hækkens Grønne
Staaer Landets Fyrste-Par!
Kunstens Ven med Hjerte og med Snille,
Mildt Du gjæsted' denne Plads, den lille
Havens Pryd!

O Dronning! som Du smiler ved hans Side,
Staaer Kunstens Musa! hendes Ord Du vide:
"En Tanke fra Guds Øie
Er Kunsten her paa Jord,
Den luttrer for det Høie,
Som Skriftens rene Ord!"
Konge Par! som skatte kan hvert Snille,
Eders Navne Secler nævne ville
Kunsten kjær!

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter