Dato: 2. marts 1846
Fra: Johanne Luise Heiberg, f. Pätges   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

d: 2 Marts 1846.

Min rare, gode Kjære, søde, fromme, forstandige, trofaste, Conferensraad! Lad mig være frie for Hr Rasmussen. jeg har hundrede grunde for at jeg nødig vil have nogen Omgjængelse med det Menneske, men jeg vil skaane Dem for at opregne dem.

I Haab om at De vil vise Dem lige venlig imod mig, baade indvendig og udvendig, forbliver jeg Deres

hengivne

Hanne Heiberg

Tekst fra: Solveig Brunholm (Skjerk kopi)