Dato: Februar 1860
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Minne öfver Assesoren i Bergs-Kollegium Emanuel Svendenborg. Af Bernhard von Beskow. Stockholm 1860."]

Skalden och Vännen H. C. Andersen med utmärkt högaktning och tillgifvenhet af författeren.

Tekst fra: Jørgen Skjerk